Nịnh Thần Lăng Tiêu – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – www.truyendammy.com

Nịnh Thần Lăng Tiêu, Xuyên việt, cung đình, chủ công, công sủng thụ,đế vương thụ,dưỡng thành, tình hữu độc chung, ấm áp,Không ngược, thoải mái

Source: Nịnh Thần Lăng Tiêu – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – www.truyendammy.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s