[HĐ] Hà tất

Hà tất Tác giả: Tiểu Nhất Tả Thể loại: hiện đại, ngắn, ngọt, HE Văn án: Lão bản của Hà Tất lại thành lão công của y, câu cửa miệng của lão công nhà y là: hà tất? ( “hà tất” mà anh công hay nói có ý…

Source: [HĐ] Hà tất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s