[Drama Review] Docchi mo Docchi

Miu Miu Team

Docchi mo Docchi 

Link down engsub: Docchi mo Docchi

Nói không sợ bị ăn gạch chứ từ lúc phim BL Nhật Docchi Mo Docchi này được engsub là mình hốt về rồi. Cơ mà lúc đó lười review, cộng với gặp một số biến động lớn trong cuộc sống nên mình đã không rảnh rỗi + cảm xúc để giới thiệu phim. Giờ mở ra xem lại nên viết vài dòng.

Đây là một trong những phim BL Nhật phóng tác từ manga cực kỳ thành công, mình nghĩ như vậy. Các bạn có thể tìm manga để đọc nhưng truyện chưa end nhé. Với mình thì phim BL có yếu tố khiến mình xem đi xem lại đa số phải ngọt ngào hạnh phúc, không hôn bậy bạ, không ngủ lang chạ dù là với người cũ từ đời xa lắc xa lơ, nên một số bộ phim siêu…

View original post 1,187 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s