[ML][Đam mỹ] Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ (Đang lết)

Summertime

BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP THU PHỤC QUY MAO HOÀN MỸ 

.

.


.

.

Tác giả: Thịnh Trang Vũ Bộ 盛妆武步

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thoải mái, chứng cưỡng bách khiết phích bác sĩ quy mao Đại hoàng tử Ngao Túc công x nhìn như hoa tâm kỳ thực ngây thơ Ma vương Hoa Linh thụ HE, tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm, hoan hỉ oan gia

Nguồn: QT Đam mỹ

Tình trạng bản gốc: 101 chương chính văn + 25 PN

Tình trạng edit: Lết a lết a lết ~~~

Edit + Beta: Tịch Tà + Vi quàng tử

E/N: Đây là tác phẩm hợp tác đầu tay giữa Tịch Tà và Vi, hai đứa bọn tui quen biết như nào quan hệ ra sao tạm thời vẫn đang là một bí mật, hai đứa sụp hố này sau khi nhảy hố Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

View original post 555 more words