[Bình loạn đam mỹ] Anh đừng có quyến rũ tôi – Tiêu Đường Đông Qua

Tổ ấm của Gin

Chào mọi người, hôm nay chưa có chương mới đâu vì hôm nay chưa đến lịch edit haha =)) chỉ là mình vừa đọc xong một bộ đam mỹ và nó làm mình có quá nhiều cảm xúc nên mình muốn chia sẻ một chút thôi, lâu lắm rồi mới lại chạy đi review truyện =))

Mình vừa đọc xong bộ Anh đừng có quyến rũ tôi của chị Tiêu Đường Đông Qua, chắc nhiều bạn cũng đã biết đến bộ này vì nó hoàn cũng khá lâu rồi. Trước đây, bạn mình từng giới thiệu cho mình bộ này nhưng không rõ nguyên cớ vì sao lúc đó mình chỉ đọc chương đầu rồi bỏ, có lẽ khi ấy cảm xúc vẫn chưa tới hạn hoặc có lẽ mình quá nsong vội muốn đẩy nhanh câu chuyện mà thấy số chương cũng khá nhiều nên thôi. Theo thời gian…

View original post 2,051 more words

[Bình loạn đam mỹ] Anh đừng có quyến rũ tôi – Tiêu Đường Đông Qua

Tổ ấm của Gin

Chào mọi người, hôm nay chưa có chương mới đâu vì hôm nay chưa đến lịch edit haha =)) chỉ là mình vừa đọc xong một bộ đam mỹ và nó làm mình có quá nhiều cảm xúc nên mình muốn chia sẻ một chút thôi, lâu lắm rồi mới lại chạy đi review truyện =))

Mình vừa đọc xong bộ Anh đừng có quyến rũ tôi của chị Tiêu Đường Đông Qua, chắc nhiều bạn cũng đã biết đến bộ này vì nó hoàn cũng khá lâu rồi. Trước đây, bạn mình từng giới thiệu cho mình bộ này nhưng không rõ nguyên cớ vì sao lúc đó mình chỉ đọc chương đầu rồi bỏ, có lẽ khi ấy cảm xúc vẫn chưa tới hạn hoặc có lẽ mình quá nsong vội muốn đẩy nhanh câu chuyện mà thấy số chương cũng khá nhiều nên thôi. Theo thời gian…

View original post 2,051 more words