[ĐAM MỸ] Trăm năm không hợp

Ếch Kì Diệu

img-52105fb7c9e5a3fdb0dd91332c676e2fTác giả: Bắc Nam

Dịch: Ếch Kì Diệu

Bản gốc: Hoàn (49 chương+? PN)

Bản dịch: On-going

Nguồn raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com

Thể loại: Hiện đại đô thị, đẹp trai đội trưởng công x muộn tao mỹ nhân thụ, giới giải trí. Không dành cho sủng công.

Văn án:

Vai chính: Hoắc Học Xuyên, Phương Tri Cẩn

Vai phụ: Nguyên Viễn, Tạ Kinh Niên, Euler, Biên Mai Tuyết

Tật xấu rất nhiều.

Từ khi debut tới nay đã từng bị chửi rủa và vu hại, từng bị hiểu lầm, cũng bị ác ý vặn vẹo, nhưng sáu người đều sóng vai nhau tiến về phía trước. Bây giờ ở trên đường có bài hát của chúng ta, trên ti vi có quảng cáo của chúng ta, con đường tương lai rất dài, hy vọng có thể tiếp tục đi cùng nhau.

*Đây là bộ truyện Bắc Nam viết trước cả Phi thường…

View original post 82 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s