Mục lục TẨU THÁC LỘ

Originally posted on Tử Linh Lan:
 Tẩu Thác Lộ 走错路 Tác Giả: Đại Đao Diễm 大刀滟 Thể loại: Hiện đại đô thị, niên thượng công , thoải mái, tình 1 đêm, 1V1, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Lê lết từng ngày rồi cũng sẽ hoàn~ Edit: Mộc Mộc Beta: Tử Linh Lan Độ dài: 50…